Databeskyttelse

Databeskyttelse i et overblik

P? grundlag af informationspligten i henhold til artikel 13 i forordningen om databeskyttelse vil vi gerne informere dig transparent om behandlingen af dine data. Nedenst?ende oplysninger giver dig et enkelt overblik over, hvilke data vi indsamler og hvilke form?l vi bruger dem til.

Personrelaterede data er alle data, som du kan identificeres personligt med.

Udf?rlige informationer om emnet databeskyttelse fremg?r af vores databeskyttelseserkl?ring under denne tekst. Vi informerer dig om behandlingen af dataene for n?sten alle persongrupper, som for eksempel kunder, ans?gere, leverand?rer, handelspartnere og websidebes?gende. For at g?re den overskuelig opdeler vi denne udf?rlige databeskyttelseserkl?ring i f?lgende afsnit:

 1. Generelle oplysninger og obligatoriske informationer
 2. Informationer vedr?rende behandlingen af data p? denne webside
 3. Informationer vedr?rende behandlingen af personrelaterede data til egne forretningsform?l

Generelle oplysninger vedr?rende databeskyttelse p? vores webside
Udbyderne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personrelaterede data fortroligt og i henhold til de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserkl?ring. N?r du bruger denne webside, indsamles der forskellige personrelaterede data. Den foreliggende databeskyttelseserkl?ring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer ogs?, hvordan og med hvilket form?l det sker. Vi g?r opm?rksom p?, at der kan v?re sikkerhedshuller i dataoverf?rslen p? internettet (for eksempel i forbindelse med kommunikation via e-mail). En fuldst?ndig beskyttelse af dataene mod adgang for tredjepart er ikke mulig.

Hvordan registrerer vi dine data p? denne webside?
Dine data indsamles p? den ene side ved, at du meddeler os dem. Herunder kan det for eksempel dreje sig om data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data registreres automatisk af vores it-systemer under bes?get p? websiden. Det er is?r tekniske data (for eksempel internetbrowser, styresystem eller klokkesl?t for kaldet af siden). Registreringen af disse data foreg?r automatisk, s? snart du g?r ind p? vores webside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at kunne sikre, at websiden stilles fejlfrit til r?dighed. Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradf?rd.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overf?rsel af fortroligt indhold, som for eksempel bestillinger eller foresp?rgsler, du sender til os som sideudbyder, benytter denne side en SSL- eller TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan du kende p?, at browserens adresselinje skifter fra ”http://” til ”https://” og p? l?s-symbolet i browserlinjen.
N?r SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke l?ses med af tredjeparter.

Analyseredskaber og redskaber fra andre udbydere
N?r du bes?ger vores webside, kan din surfeadf?rd analyseres statistisk. Det foreg?r f?rst og fremmest med cookies og med s?kaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfeadf?rd foreg?r i reglen anonymt; surfeadf?rden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan g?re indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte redskaber. Detaljerede informationer om dette finder du i f?lgende databeskyttelseserkl?ring.
Du kan g?re indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserkl?ring.

Udf?rlig databeskyttelseserkl?ring

1. Generelle oplysninger og obligatoriske informationer

Den ansvarlige for behandlingen
Den ansvarlige for databehandlingen generelt og p? denne webside er:

Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg
Telefon: 0049?2843?920-0
E-mail: services@underberg.com

Den ansvarlige er den fysiske eller juridiske person, som alene eller i f?llesskab med andre tr?ffer afg?relser om form?l med og midler til behandlingen af personrelaterede data (for eksempel navne, e-mailadresser og lign.).

Lovpligtig databeskyttelsesrepr?sentant
Vi har udpeget en databeskyttelsesrepr?sentant for vores virksomhed.

Fabio Pastars
Databeskyttelsesrepr?sentant for Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg
Telefon: 0049?2843?920-0
E-mail: datenschutz@underberg.com

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine data?

Annullering af dit samtykke til databehandlingen
Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid annullere et allerede givet samtykke. En forml?s meddelelse til os via e-mail er tilstr?kkeligt. Retm?ssigheden af den databehandling, der er foreg?et indtil annulleringen, ber?res ikke af annulleringen.

Oplysninger om dine data
Du har ret til at modtage oplysninger om dine personrelaterede data, der er behandlet hos os, samt til at forlange en kopi af disse data. Omfattet af disse oplysninger er: behandlingsform?l, datakategorier, dataenes modtagere eller modtagerkategorier samt, hvis det er muligt, den planlagte varighed af datalagringen eller kriterier for fastl?ggelsen af denne varighed.

Berigtigelse, sletning, begr?nsning
Desuden er du berettiget til at kr?ve berigtigelse, hvis dataene ikke er korrekte, eller sletning af dataene, hvis datalagringen ikke er tilladt. Hvis en sletning – af forskellige grunde – ikke er mulig, har du ret til at forlange en begr?nsning af behandlingen eller sp?rring af dine data.

Ret til indsigelse
For s? vidt behandlingen er baseret p? art. 6, stk. 1 f), GDPR (interesseafvejning), har du ret til til enhver tid at g?re indsigelse mod behandlingen af disse data. S? behandler vi ikke mere disse personrelaterede data, medmindre vi kan dokumentere tvingende beskyttelsesv?rdige grunde, som vejer mere end dine beskyttelsesv?rdige interesser, eller behandlingen er n?dvendig til frems?ttelse af, ud?velse af eller forsvar for retskrav.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at f? udleveret de data, som vi behandler automatiseret p? grundlag af dit samtykke eller under opfyldelsen af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et g?ngs maskinl?sbart format. S?fremt du forlanger direkte overf?rsel af dataene til en anden ansvarlig, sker dette kun, for s? vidt det er teknisk gennemf?rligt.

Klagemulighed ved den ansvarlige tilsynsmyndighed
I tilf?lde af databeskyttelsesretlige overtr?delser har den ber?rte krav p? en klagemulighed ved den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed i databeskyttelsesretlige sp?rgsm?l er den delstatsdatabeskyttelseskommitterede i den delstat, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. En liste over de databeskyttelseskommitterede samt deres kontaktdata kan findes under f?lgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

For varetagelsen af dine rettigheder kan du kontakte vores databeskyttelsesrepr?sentant under datenschutz@underberg.com.

2. Informationer vedr?rende behandlingen af data p? denne webside

1.Indsigelse mod reklamemails

Der g?res hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort i forbindelse med kolofonpligten, til tilsendelse af ikke udtrykkeligt rekvirerede reklamer og informationsmaterialer. Udbyderne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til retslige skridt i tilf?lde af uopfordret tilsendelse af reklameinformationer, for eksempel med spam-e-mails.

 

2. Krypteret betalingstransaktion p? denne webside

Hvis det efter indg?elsen af en kontrakt forbundet med omkostninger er obligatorisk, at du formidler dine betalingsdata (for eksempel kontonummer ved debetoverf?rsel) til os, er disse data n?dvendige til afviklingen af betalingen. Betalingstransaktioner via de g?ngse betalingsmidler (Visa/MasterCard, betalingsservice) foreg?r udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. En krypteret forbindelse kan du kende p?, at browserens adresselinje skifter fra ”http://” til ”https://” og p? l?s-symbolet i browserlinjen.
Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke l?ses med af tredjeparter.

 

3. Modtagere

Det er udelukkende vores medarbejdere, som er ansvarlige for den tekniske administration, vedligeholdelse og videreudvikling af websiden, der har adgang til dine personrelaterede data.
Hvis du optager kontakt til os, f?r medarbejdere, som er ansvarlige for behandlingen af den p?g?ldende proces, ogs? adgang til dine personrelaterede data.
Derudover besk?ftiger vi til vedligeholdelse af sidens it-systemer eksterne it-servicefirmaer, som i forbindelse med deres arbejde evt. kan f? adgang til dine personrelaterede data. Det samme g?lder for hosting provideren. Desuden kan medarbejdere i banker, som administrerer dine og vores konti, f? adgang til dine personrelaterede data som beskrevet nedenfor.

 

4. Overf?rsel

Med forbehold for de overf?rsler af anvendelsesdata til USA og til New Zealand, der er beskrevet nedenfor i sammenh?ng med PayPal, vil vi ikke overf?re dine personrelaterede data til et tredjeland uden for EU. En anden overf?rsel foreg?r kun, s?fremt vi er forpligtede til dette af loven eller af myndigheder, eller hvis videregivelsen er n?dvendig inden for rammerne af din brug af websiden.

 

5. Hvor l?nge gemmes dine personrelaterede data?

Dine personrelaterede data slettes, hvis du har annulleret et givet samtykke til behandlingen, eller de personrelaterede data ikke mere er n?dvendige til opfyldelsen af det form?l, der var med behandlingen. Cookies slettes efter 12 m?neder.
Data, der er fremkommet i sammenh?ng med en optagelse af kontakt, slettes efter 12 m?neder.

 

6. Automatiserede afg?relser og profildannelse

Vi anvender ikke dine personrelaterede data til automatiserede afg?relser. Vi vil heller ikke oprette nogen profiler ud fra dine personrelaterede data. Vi g?r opm?rksom p?, at vi ikke selv anvender nogen identificeringssoftware, og at der ikke foreg?r nogen analyse af biometriske data. Vi vil dog ogs? gerne g?re dig opm?rksom p?, at det ikke er udelukket, at en s?dan software anvendes af et socialt netv?rk.

 

7. Hvorfor indsamles dine personrelaterede data

Vi har brug for dine personrelaterede data for at g?re det muligt at bruge websiden. Du har mulighed for at undlade at stille dine personrelaterede data til r?dighed eller at give os ufuldst?ndige informationer. Det kan dog f?re til, at vi ikke eller ikke fuldst?ndigt kan muligg?re brugen af websiden for dig, eller at du ikke kan deltage i en pr?miekonkurrence/konkurrence.

 

8. Dataregistrering p? vores webside

Cookies
Internetsiderne anvender til dels s?kaldte cookies. Cookies udretter ingen skade p? din computer, og de indeholder ingen virusser. Cookies tjener til at g?res vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er sm? tekstfiler, som l?gges p? din computer, og som din browser gemmer.
De fleste af de cookies, vi anvender, er s?kaldte ”session-cookies”. De slettes automatisk, n?r du afslutter dit bes?g. Andre cookies forbliver gemt p? din terminal, indtil du sletter dem (s?kaldte varige cookies). Disse cookies g?r det muligt for os at genkende din browser ved det n?ste bes?g.
Du kan indstille din browser s?ledes, at du informeres om l?gning af cookies og kun tillader cookies i enkelttilf?lde, udelukker accepten af cookies til bestemte tilf?lde eller generelt samt aktiverer automatisk sletning af cookies, n?r browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan denne websides funktioner v?re indskr?nkede.
Cookies, der er n?dvendige til gennemf?relsen af det elektroniske kommunikationsforl?b eller til udbuddet af bestemte funktioner, du ?nsker (for eksempel varekurvsfunktion), gemmes p? grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Websideudbyderen har en berettiget interesse i at gemme cookies for en teknisk fejlfri og optimeret stillen til r?dighed af sine tjenester. For s? vidt der gemmes andre cookies (for eksempel cookies til analyse af din surfeadf?rd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserkl?ring.

Server-log-filer/protokoldata
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i s?kaldte server-log-filer, som din browser automatisk overf?rer til os. Det er:

 • browsertype og browserversion
 • anvendt styresystem
 • referrer URL
 • hostnavnet p? den computer, der f?r adgang
 • klokkesl?ttet for serverforesp?rgslen
 • IP-adresse.

Der foretages ingen sammenf?ring af disse data med andre datakilder.
Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag f?r en kontraktindg?else. Uden yderligere ekstra informationer, som for eksempel informationer fra en internetudbyder om abonnenten, som vi normalt og uden konkret anledning, som for eksempel ved en mistanke om, at der foreligger en lovovertr?delse, ikke er i besiddelse af, er vi ikke i stand til at forbinde disse data med enkelte, identificerbare personer.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)
Vi indsamler, behandler og bruger kun personrelaterede data, for s? vidt de er n?dvendige til indg?elsen, den indholdsm?ssige udformning eller ?ndring af retsforholdet (stamdata). Det sker p? grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader bearbejdning af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag f?r en kontraktindg?else. Personrelaterede data via brugen af vores internetsider (anvendelsesdata) indsamler, behandler og bruger vi kun, for s? vidt det er n?dvendigt for at g?re det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at afregne denne.
De indsamlede kundedata slettes, n?r ordren indg?s, eller forretningsforbindelsen afsluttes. Lovpligtige opbevaringsfrister ber?res ikke heraf.

Dataoverf?rsel ved kontraktindg?else for online-shops, forhandlere og vareforsendelse
Vi overf?rer kun personrelaterede data til tredjepart, hvis det er n?dvendigt inden for rammerne af kontraktafviklingen, for eksempel til den virksomhed, der har f?et overdraget leveringen af varen, eller til den bank, der har f?et overdraget betalingsafviklingen. En videreg?ende overf?rsel af dataene foreg?r kun, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overf?rslen. En videregivelse af dine data til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke, for eksempel til reklameform?l, sker ikke.
Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag f?r en kontraktindg?else.

Kontaktformular
Hvis du tilstiller os foresp?rgsler via kontaktformular, gemmes dine angivelser fra foresp?rgselsformularen (fornavn, efternavn, e-mail, land, telefonnummer (frivillig angivelse), meddelelse) inklusive de kontaktdata, du har angivet der, hos os med henblik p? behandlingen af foresp?rgslen og i tilf?lde af efterf?lgende sp?rgsm?l. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.
Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, foreg?r dermed udelukkende p? grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan til enhver tid annullere dette samtykke. En forml?s meddelelse via e-mail til services@underberg.com er tilstr?kkelig. Retm?ssigheden af de databehandlingsprocesser, der er foreg?et indtil annulleringen, ber?res ikke af annulleringen. De data, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem eller annullerer dit samtykke til lagringen, eller indtil form?let med datalagringen bortfalder (for eksempel efter afsluttet behandling af din foresp?rgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – is?r opbevaringsfrister – ber?res ikke heraf.

Myndighedsalder
Der sp?rges til din myndighedsalder, n?r du bes?ger vores webside.

 

9. Analyse, redskaber og reklame

Matomo (tidligere Piwik)
P? denne webside indsamles og gemmes der data under anvendelse af webanalyseservice-softwaren Matomo (www.matomo.org), en service fra udbyderen InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, (”Matomo”), og p? grundlag af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradf?rden til optimerings- og marketingsform?l i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Ud fra disse data kan der med det samme form?l oprettes og analyseres pseudonymiserede anvendelsesprofiler. Til det form?l kan der anvendes cookies. Cookies er sm? tekstfiler, som gemmes lokalt i internetbrowserens mellemlager hos den bes?gende p? siden. Cookies g?r det blandt andet muligt at genkende internetbrowseren. De data, der er indsamlet med Matomo-teknologien (inklusive din pseudonymiserede IP-adresse), behandles p? vores servere.
De informationer i den pseudonyme brugerprofil, der er genereret af cookien, anvendes ikke til at identificere den bes?gende p? denne webside personligt, og de f?res ikke sammen med personrelaterede data via b?reren af pseudonymet.
Hvis du ikke er indforst?et med lagringen og analysen af disse data fra dit bes?g, s? kan du til enhver tid g?re indsigelse mod lagringen og brugen efterf?lgende med et klik med musen. I det tilf?lde l?gges der en s?kaldt opt-out-cookie i din browser, og det medf?rer, at Matomo ikke indsamler nogen sessiondata. V?r opm?rksom p?, at en fuldst?ndig sletning af dine cookies har som konsekvens, at opt-out-cookien ogs? slettes, og at du i givet fald skal aktivere den igen.

10. Plugins og redskaber

YouTube
I vores websidetilbud har vi integreret YouTube-videoer fra firmaet YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, som gemmes p? http://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores webside. Med bes?get p? vores webside f?r YouTube information om, at du har kaldt en underside p? vores webside. YouTube gemmer de data, der indsamles via dig, som anvendelsesprofiler og bruger disse med markedsanalyse, reklame og/eller behovsorienteret udformning af YouTubes webside som form?l. Dataene overf?res uafh?ngigt af, om YouTube stiller en brugerprofil til r?dighed, som du er logget ind p?, eller om der ikke eksisterer nogen brugerkonto. Hvis du har en YouTube-brugerkonto og ikke ?nsker nogen tilknytning til din profil, skal du logge af, inden du klikker p? YouTube-knappen. Der foreg?r ogs? en analyse af anvendelsesprofilen for brugere, der ikke er logget ind, is?r for at tilvejebringe behovsorienteret reklame og for at infomere andre YouTube-brugere om dine aktiviteter p? vores webside. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig til YouTube for at ud?ve denne. Vi har ingen indflydelse p? dataoverf?rslen og brug af dine data fra YouTubes side og henviser til dette link for at f? yderligere information ang?ende YouTubes databeskyttelseserkl?ring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

11. Betalingsudbyder

PayPal
Der er integreret PayPal-komponenter i denne internetside. PayPal er en online-betalingstjenesteudbyder. Betalinger afvikles via s?kaldte PayPal-konti, som er virtuelle privat- eller forretningskonti. Desuden er der hos PayPal mulighed for at afvikle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har nogen PayPal-konto. En PayPal-konto f?res via en e-mailadresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer. PayPal g?r det muligt at udl?se online-betalinger til tredjepart eller modtage betalinger. PayPal p?tager sig desuden formidlerfunktioner og tilbyder k?berbeskyttelsestjenester. PayPals europ?iske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Hvis den ber?rte person v?lger ”PayPal” som betalingsmulighed under bestillingsforl?bet i vores online-shop, overf?res den ber?rte persons data automatiseret til PayPal. Med valget af denne betalingsmulighed giver den ber?rte person sit samtykke til den overf?rsel af personrelaterede data, der er n?dvendig til betalingsafviklingen. De personrelaterede data, der overf?res til PayPal, er i reglen fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er n?dvendige til betalingsafviklingen. Til afviklingen af k?bekontrakten er ogs? s?danne personrelaterede data, som st?r i forbindelse med den enkelte bestilling, n?dvendige. Overf?rslen af dataene har afviklingen af betalingen og forebyggelse af bedrageri som form?l. Den ansvarlige for behandlingen vil is?r overf?re personrelaterede data til PayPal, hvis der eksisterer en berettiget interesse i overf?rslen. De personrelaterede data, der udveksles mellem PayPal og den ansvarlige for behandlingen, overf?res eventuelt fra PayPal til kreditbureauer. Denne overf?rsel har til form?l at kontrollere identitet og bonitet. PayPal videregiver eventuelt de personrelaterede data til tilknyttede virksomheder og leverand?rer af tjenesteydelser eller underleverand?rer, for s? vidt dette er n?dvendigt for at opfylde de kontraktm?ssige forpligtelser, eller dataene skal behandles p? bestilling. Den ber?rte person har til enhver tid mulighed for at annullere samtykket til omgang med personrelaterede data over for PayPal. En annullering har ingen konsekvens for personrelaterede data, som obligatorisk skal behandles, bruges eller overf?res for den (kontraktm?ssige) betalingsafvikling. De g?ldende databeskyttelsesbestemmelser for PayPal kan hentes p? https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

12. Kundedata

Tops & More-pr?mieprogram
Vi behandler dine personrelaterede data for at ekspedere din pr?miebestilling via Tops & More-programmet. Det sker p? grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader bearbejdning af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag f?r en kontraktindg?else. Uden behandlingen af dine data ville vi ikke have mulighed for at stille dine pr?mier til din disposition.
Dine data forbliver gemt efter afslutningen af pr?miebestillingen for at kunne genkende dig ved senere pr?miebestillinger og for i givet fald at kunne anerkende din loyalitet. Der finder ingen behandling sted til andre form?l end dette. Denne behandling sker i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, som tillader behandling af data ved eksisterende berettigede interesser fra vores side. Vores berettigede interesse i den forbindelse er at pleje vores loyale og tro kunder i mange ?r gennem vores pr?mieprogram. Du kan til enhver tid g?re indsigelse mod lagringen af dine data (services@underberg.com), og i det tilf?lde vil vi slette dine data, s?fremt der ikke stadig eksisterer lovpligtige opbevaringsfrister. S?danne resulterer blandt andet af skatteretlige forskrifter og str?kker sig for skatteretligt relevante dokumenter og bilag over op til ti ?r.

 

13. Fotogalleri

Du kan sende os dine data og fotos til offentligg?relse p? vores webside via websiden. Hvis du sender os et foto, indsamler vi f?lgende data: fornavn, efternavn, e-mail, billede, fritekst.
Hvis du tilsender os fotos af dig selv, kan der registreres biometriske data for dig, som giver mulighed for en klar identificering ved hj?lp af din ansigtsform samt indeholder henvisninger til din etniske oprindelse, din religion eller dit helbred (for eksempel din hudfarve, en hovedbekl?dning eller briller).
Vi behandler udelukkende dine personrelaterede data og dit foto p? grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR), som du har givet, f?r du uploadede fotoet. Det givne samtykke til lagringen af dataene og offentligg?relse af fotoerne kan du til enhver tid annullere. S? slettes dine data omg?ende. Det g?res ved at sende en e-mail til services@underberg.com. Retm?ssigheden af de databehandlingsprocesser, der allerede er foreg?et, ber?res ikke af annulleringen.

 

14. Social media

Informationer vedr?rende databehandling med henblik p? onlinepr?sentationer i sociale medier
Vi driver onlinepr?sentationer inden for sociale netv?rk og platforme for at kunne kommunikere med de kunder, interesserede og brugere, der er aktive der, og for der at kunne informere dem om vores ydelser. Behandlingen af brugernes personrelaterede data foreg?r p? grundlag af vores berettigede interesser i en effektiv information til brugerne og kommunikation med brugerne i henhold til artikel 6, stk.?1, litra f, GDPR. Hvis de p?g?ldende udbydere beder brugerne om et samtykke til databehandlingen (dvs. om at erkl?re deres samtykke ved for eksempel at krydse af i en afkrydsningsboks eller bekr?fte med en knap), er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk.?1, litra a., artikel 7, GDPR.
I henhold til en dom fra EU-Domstolen af 05.06.2018 skal vi informere dig omfattende om den databehandling, der foreg?r via og p? Facebook-siden (og evt. andre sociale medier). Da vi aktuelt desv?rre ikke har tilstr?kkelige informationer til r?dighed, vil vi p? dette sted gerne g?re dig opm?rksom p? det p?g?ldende sociale netv?rks databehandlingsretningslinje og indsigelsesmuligheder (opt-out). Oplysningsforesp?rgsler og frems?ttelse af ber?rtes rettigheder kan kun frems?ttes over for de enkelte udbydere, da kun disse har adgang til deres brugeres data.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Databeskyttelse: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Databeskyttelse:? https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Share-knapper
For at forhindre, at dine data uden dit vidende overf?res til tjenesteudbyderne Facebook, Twitter og Pinterest, anvender vi ikke udbydernes social media-plugins. Det garanterer, at der ikke allerede, n?r du g?r ind p? siden, videregives personrelaterede data til udbyderne af de enkelte social plugins, men f?rst og udelukkende, n?r du klikker p? en af social media-knapperne. F?rst derefter overf?res der muligvis data til den p?g?ldende tjenesteudbyder, som gemmes der.

3. Informationer vedr?rende behandlingen af personrelaterede data til egne forretningsform?l

1. Behandlingens form?l og retsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personrelaterede data til f?lgende form?l:

Ans?gerdata
Vi indsamler og behandler ans?gerdata, vi har f?et tilsendt (s?dvanligvis adresse, kontaktdata, kvalifikationer, cv, beviser etc.), med det form?l at gennemf?re ans?gningsprocesser, for s? vidt det er n?dvendigt for afg?relsen om indg?elsen af et besk?ftigelsesforhold med os. Retsgrundlaget er i den forbindelse art. 88, GDPR, i forbindelse med §?26, stk. 1, i forbindelse med stk. 8, s. 2, tysk lov om databeskyttelse (BDSG). Hvis vi ans?tter ans?gere, kan vi i henhold til §?26, stk. 1, BDSG, fortsat behandle de allerede modtagne personrelaterede data, hvis det er n?dvendigt med besk?ftigelsesforholdet som form?l.
Afviste ans?geres data gemmer vi til evt. afv?rgelse af fremsatte retskrav ud fra ans?gningsprocessen i op til 6 m?neder efter modtagelsen af afslaget i tekstform p? grundlag af art. 6, stk. 1 f), GDPR. Vores berettigede interesse er i den forbindelse en mulig bevisbyrde i en proces i henhold til den tyske generelle lov om ligebehandling (AGG). En lagring ud over dette sker kun med ans?gerens udtrykkelige samtykke. Det st?r ans?geren frit at ud?ve sine under 1 n?vnte rettigheder.

Behandling af personrelaterede data

 • Til gennemf?relse af tiltag f?r en kontraktindg?else eller til initiering af en k?bekontrakt eller en forretningsforbindelse. Denne behandling er baseret p? artikel 6, stk. 1 b), GDPR. Du kan til enhver tid g?re indsigelse mod lagringen af dine data, og i det tilf?lde vil vi slette dine data, s?fremt der ikke stadig eksisterer lovpligtige opbevaringsfrister.
 • Til kontraktopfyldelse samt til betjening af stamkunder. Denne behandling er baseret p? artikel 6, stk. 1 b), GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag f?r en kontraktindg?else. Dataene slettes efter afslutningen af forretningsforbindelsen, s?fremt der ikke stadig eksisterer lovpligtige opbevaringsfrister. S?danne resulterer blandt andet af skatteretlige forskrifter og str?kker sig over op til ti ?r.
 • Til gennemf?relse af aktioner og lotterier behandler vi ogs? personrelaterede data. Denne behandling foreg?r p? grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 a), GDPR. Efter afslutningen af lotteriet slettes alle data, du har overf?rt til os for at deltage i lotteriet, s?fremt der ikke eksisterer andre lovpligtige eller kontraktm?ssige opbevaringsforskrifter.
 • Ogs? til brevpostreklame kan vi bruge vores stamkunders adresser, denne behandling er baseret p? artikel 6, stk. 1 f), GDPR. Vores berettigede interesser er i den forbindelse i den personlige og direkte reklame. Du har til enhver tid ret til at g?re indsigelse mod brugen af dine data med direkte reklame som form?l.
 • Til reklamekontakt via e-mail bruger vi vores stamkunders e-mailadresser, alts? kun dem, der allerede har et forretningsm?ssigt forhold til os. Denne behandling er baseret p? artikel 6, stk. 1 f), GDPR, i forbindelse med §?7, stk. 3, i den tyske konkurrencelov (UWG). Vores berettigede interesse er i den enkle og fordelagtige reklamekontakt til vores stamkundedata, naturligvis under overholdelse af de h?je krav i §?7, stk. 3, UWG, som definerer undtagelserne for brugen af stamkunders e-mailadresser. Du har til enhver tid ret til at g?re indsigelse mod brugen af din e-mailadresse med direkte reklame som form?l.
 • For varetagelsen af dine rettigheder kan du kontakte vores databeskyttelsesrepr?sentant under datenschutz@underberg.com.

 

2. Overf?rsel af data

Vi kan overf?re dine personrelaterede data til andre virksomheder, for s? vidt det er tilladt eller n?dvendigt inden for rammerne af de fremlagte form?l og retsgrundlag. I ?vrigt behandles personrelaterede data p? vores bestilling p? grundlag af kontrakter om ordrebearbejdning i henhold til art. 28 DSGVO af eksterne tjenesteydere, is?r inden for omr?det informationsteknik og databehandling. Der finder i den forbindelse under ingen omst?ndigheder en videregivelse af dine data uden for EU sted.

 

3. Lagring af dataene

Dine personrelaterede data gemmes kun, s? l?nge kendskabet til dataene er n?dvendigt med kontraktforholdet som form?l eller til de form?l, de er indsamlet til, eller der eksisterer lovpligtige eller kontraktm?ssige opbevaringsforskrifter. Lovpligtige opbevaringsforskrifter resulterer blandt andet af socialretlige og skatteretlige forskrifter og str?kker sig for skatteretligt relevante dokumenter og bilag over op til ti ?r.

人成午夜免费视频