Familievirksomheden Underberg

Vores v?rdier

”Alt kan man g?re bedre”

Emil Underbergs motto

Allerede for mere end 25 ?r siden tog Emil og Christiane Underberg initiativet til for f?rste gang at nedf?lde firmaets v?rdier i 1991 i visionen for 2001. Tilskyndet af kravet om altid at stille menneskene og deres behov i centrum er en grundl?ggende v?rdi i Underberg-firmaet: worldwide in the service of well-being.

Innovations- og kvalitetskultur samt en premium orientering blev fremh?vet specielt som fremtidsscenariet b?de i visionen for 2011 og i den aktuelle vision for 2021.

Det centrale begreb i den aktuelle version er b?redygtighed, som i sp?ndingsfeltet mellem natur og kultur fasts?tter handlingsrammen for virksomheden. Natur og kultur har siden begyndelsen v?ret den vigtigste basis for firmaets produkter. Konkret bearbejdes 3 ”b?redygtighedsr?dder” – den ?kologiske, den ?konomiske og den sociokulturelle rod – som emneomr?der.

Via dette b?redygtighedsfundament udfolder familievirksomhedens aktiviteter sig i begrebern.

m?rke? –? menneske? –? kunde.

人成午夜免费视频